Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Definitieve opname versus kortverblijf

Ons woonzorgcentrum biedt een warme thuis aan 103 bewoners. Er zijn 100 woongelegenheden voor definitief verblijf, alsook 3 woongelegenheden voor kortverblijf.

Wanneer thuis wonen moeilijker wordt, kan een definitieve opname worden overwogen. Als je kiest voor een definitieve opname, wordt Hof ter Veldeken je nieuwe thuis. Om opgenomen te worden, moet je 65 jaar zijn of ouder én zorgbehoevend zijn. Dit impliceert dat je niet meer zelfstandig thuis kan wonen, ook niet met behulp van thuiszorgdiensten. Meer informatie over een definitieve opname vind je hier.

Een kortverblijf is er voor wie tijdelijk meer ondersteuning en zorg nodig heeft, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. De duur van dit verblijf varieert van enkele dagen tot twee maand (60 dagen). Er geldt een maximum van 90 dagen per jaar. Ook voor een opname in kortverblijf, geldt de leeftijdsvoorwaarde van 65 jaar of ouder. We bieden ook de mogelijkheid tot kortverblijf voor personen met dementieMeer informatie over een opname in kortverblijf vind je hier.

Share/Save