Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Definitief verblijf

Wanneer thuis wonen moeilijker wordt, dan u kan een definitieve opname in het wzc overwegen.
Als u kiest voor een definitieve opname in wzc Hof Ter Veldeken, dan wordt dit uw nieuwe thuis.

Wie komt in aanmerking voor een definitieve opname?
- U bent 65 jaar of ouder
- U bent zorgbehoevend
- U kan niet meer zelfstandig thuis wonen, ook niet met behulp van thuiszorg diensten.

Hoe verloopt de procedure?
- U of uw familielid komen langs op onze sociale dienst. U brengt uw identiteitskaart, een klevertje van het ziekenfonds, de gegevens van uw contactpersonen en de gegevens van uw huisarts mee.
- U kan zich ook inschrijven via het inschrijvingsformulier.
- We bespreken samen met u en uw familie of u wordt ingeschreven op de dringende of op de niet-dringende wachtlijst.
- Wanneer wordt geopteerd voor de dringende wachtlijst, dan wordt  door ons gecontacteerd van zodra er zicht is op een effectieve opname. De sociaal verpleegkundige zal dan bij u op huisbezoek komen om te beoordelen of u in aanmerking 
komt voor een opname in definitief verblijf.
- Indien u effectief in aanmerking komt, dan worden verdere afspraken gemaakt voor uw opname in ons wzc.

Hoe aanvragen?

Het opnamedossier wordt opgemaakt door Annick Van Weyenbergh, maatschappelijk assistent.
De sociale dienst is te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Woonzorgcentrum "Hof ter Veldeken" Flor Hofmanslaan 8 9280 Lebbeke Tel. : 052 46 91 70  socialedienst.wzc@lebbeke.be

Bij een eerste aanvraag dient u volgende zaken mee te brengen:

  • identiteitskaart
  • ziekenfonds + nummer
  • pensioenstrookje
  • adres en telefoonnummer van contactpersonen
  • naam van de behandelende huisarts

Elke aanvraag tot opname wordt individueel onderzocht en voorgelegd aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op voorstel van de sociale dienst. Na goedkeuring van de Raad wordt de aanvrager op een wachtlijst geplaatst. De wachtlijst wordt chronologisch gevolgd. Bij uw beurt op de wachtlijst maakt de medewerker van de sociale dienst een afspraak met al uw kinderen om samen de definitieve opname te bespreken. De beslissing over de opname gebeurt op basis van een voorafgaand administratief, financieel, sociaal en medisch onderzoek waaruit blijkt dat de aanvrager voldoende voorgelicht werd omtrent de verschillende mogelijkheden van hulpverlening en de kosten die eraan verbonden zijn. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen vervat in het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en de uitvoeringsbesluiten sluit het OCMW alvorens tot de opname over te gaan een schriftelijke overeenkomst af met de bewoner of met de personen of instanties die namens hem/haar optreden. Daarin worden onder meer de financiële voorwaarden nader gespecificeerd, nl. verblijfskosten begrepen in de dagprijs, en verblijfskosten die supplementair aangerekend worden.

Hoeveel bedraagt de dagprijs?
Dagprijs.

Welke kosten zijn inbegren in de dagprijs?
- hotel- en verblijfskosten
- bedlinnen
- incontinentiemateriaal
- toiletartikelen (zeep, shampoo, tandpasta)
- tv-distributie
- animatie
- kapper (maandelijks, uitegzonderd permanent)
- kinesitherapie en logopedie voor RVT bewoners

Welke kosten zijn niet inbegrepen in de dagprijs?
- dokterskosten en medicatie
- paramedische kosten voor ROB bewoners
- hospitalisatiekosten
- individuele bijdragen voor het ziekenfonds
- verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door riziv-forfaits
- kosten voor hulpmiddelen
- persoonlijke toiletartikelen die op vraag van de bewoner worden aangekocht
- pedicure, manicure en esthetische verzorging
- was persoonlijk linnen
- vervoerskosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner
- individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bewoner
- frigo (kan gehuurd worden voor 0,35€/dag of zelf mee te brengen)

Wat als uw pensioen ontoereikend is om uw verblijf te betalen? 
Financiële problemen mogen een opname nooit in de weg staan.
Voor meer informatie kan u terecht bij onze sociale dienst.

Wilt u meer informatie of wilt u een kijkje komen nemen in het woonzorgcentrum?
Neem contact op met Annick Van Weyenbergh op het nummer 052/46 91 70 of via mail.

Zij is aanwezig op volgende tijdstippen:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.00u tot 17.00u

 

 

 

 
Share/Save