Jouw Welzijn
onze zorg!

Zoekveld

Welkom bij OCMW Lebbeke

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn is een lokale openbare dienst. De kernopdracht van het ocmw is het recht op maatschappelijke dienstverlening voor iedereen te verzekeren. Iedereen heeft niet alleen het recht op een menswaardig bestaan op materieel en financieel gebied, maar ook op sociaal, familiaal, en psychisch vlak.

Het ocmw is er dus voor iedere inwoner van onze gemeente, ongeacht zijn leeftijd, sociale situatie, politieke of religieuze overtuiging. Getracht zal worden voor elk probleem, van welke aard ook, een passende oplossing voor te stellen of de nodige doorverwijzing te doen. In dit kader zijn alle administratieve prestaties en inlichtingen gratis. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, alle personeelsleden zijn gebonden door de geheimhoudingsplicht.

Share/Save

Nieuws

Mantelzorger, laat je zien!

Op 22/06/2017 willen we alle mantelzorgers in de schijnwerpers plaatsen! U wordt onthaald in de podiumzaal van CC De Biekorf, Stationsstraat 23, 9280 Lebbeke, tussen 14u en 18u met een hapje en...

Coaches gezocht voor het project 'Samen inburgeren'

 'Samen inburgeren' is een ontmoeting tussen een inwoner van Lebbeke die nog niet goed Nederlands spreekt en een inwoner van Lebbeke die al een tijdje op de gemeente woont en vlot Nederlands...

GEZOCHT!